Księga przychodów i rozchodów oraz ryczałt z VAT:

 • Do 10 wpisów – 150 PLN netto / miesiąc
 • 11 do 40 wpisów – 200,00 PLN netto / miesiąc
 • 40 do 60 wpisów – 250,00 PLN netto / miesiąc
 • 60 do 100 wpisów – 390,00 PLN netto / miesiąc
 • 101 do 150 wpisów – 470,00 PLN netto / miesiąc 
 • powyżej 150 wpisów – cena ustalana indywidualnie

Uwagi:

 • Przekazanie dokumentów po 10 dniu następnego miesiąca: +50%
 • Przekazanie dokumentów po 20 dniu następnego miesiąca: +100%
 • Korekta VAT niewynikająca z błędu biura: + 50% / za korygowany okres
 • Prowadzenie rozrachunków – cena ustalana indywidualnie
 • Rozliczenia kasowe VAT – cena ustalana indywidualnie
 • Ceny za prowadzenie księgi lub ryczałtu z VAT obejmują obsługę ZUS Właściciela prowadzącego jednoosobowa działalność gospodarczą.

Księgi handlowe (pełna księgowość)

 • Do 30 wpisów dziennika – 500,00 PLN netto / miesiąc
 • 31 do 60 wpisów – 1 000,00 PLN netto / miesiąc
 • 61 do 100 wpisów – 2 000,00 PLN netto / miesiąc
 • powyżej 100 wpisów – cena ustalana indywidualnie

Uwagi:

 • Przekazanie dokumentów po 10 dniu następnego miesiąca: +50%
 • Przekazanie dokumentów po 20 dniu następnego miesiąca: +100%
 • Korekta VAT niewynikająca z błędu biura: + 50% / za korygowany okres
 • Ceny nie obejmują wynagrodzenia za sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego

Kadry, płace, ZUS

 • Umowa o pracę / umowa cywilnoprawna – 45,00 PLN netto / osobę miesięcznie (na podstawie ZUS RCA)
 • Zakończenie umowy o pracę (świadectwo pracy) – 45,00 PLN netto
 • Sporządzenie pit-11 – 45,00 PLN netto / osobę
 • Prowadzenie kadr i płac pracowników zagranicznych – 80 PLN netto / miesiąc
 • Odpowiedź na wezwanie komornika dot. zatrudnionej osoby – 100 PLN netto / sztukę

Uwagi – warunki są negocjowane indywidualnie dla:

 • Większej ilości zatrudnianych osób (stawka degresywna)
 • Przy dodatkowych rozliczeniach PFRON
 • Wyprowadzania i korekty wcześniejszych okresów
 • Korekt Pit i ZUS niewynikających z błędu biura
 • Porządkowania i kompletowania przejętej dokumentacji
 • Przygotowania firmy do kontroli za okresy nieprowadzone przez biuro 
 • Sporządzenia regulaminów i konsultacji  w tym zakresie

Inne prace biura rachunkowego

 • Analizy, biznesplany, zestawienia, konsultacje – od 100,00 PLN netto / godzinę
 • Dojazd do Klienta na terenie Wrocławia – 50,00 PLN netto
 • Dojazd do Klienta poza Wrocławiem – ustalany indywidualnie
 • Zeznania roczne na podstawie kpir (tylko dla klientów biura) – w cenie usługi miesięcznej. Biuro nie wypełnia podatkowych zeznań rocznych dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej.

Podane ceny nie są ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i mają jedynie charakter informacyjny.