Oprócz poniższego certyfikatu ukończyłem studia licencjackie ze specjalnością zarządzanie finansami, studia wyższe z rachunkowości i audytu, podyplomowe studia z controllingu oraz dwukrotnie studia podyplomowe z podatków (dwukrotnie, ponieważ pierwsze zdezaktualizowały się razem z przepisami podatkowymi).

Wklejony poniżej certyfikat uprawniał do usługowego prowadzenia ksiąg. Dokument którego nie można już zdobyć, który nie jest już obowiązkowy, ale którym nadal można się chwalić.

Mój wymagał ukończenia studiów wyższych z rachunkowości oraz trzech lat udokumentowanej praktyki w księgowości.

Certyfikat Księgowy MF - Tomasz Nowiński - Biuro Rachunkowe FirmU Consulting we Wrocławiu
Certyfikat Księgowy MF uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg Tomasz Nowiński