• Podatkowe księgi przychodów i rozchodów
 • Pełna księgowość
 • Ewidencje VAT, JPKi
 • Kadry, płace, rozliczenia z ZUS
  (także bez zleconej księgowości, jako osobna usługa)
 • Sprawdzamy dokumentację księgową i kadrową – przygotujemy klientów do kontroli
 • Wykonane przez nas sprawozdania, informacje, zeznania przekazujemy do odpowiednich urzędów
 • Reprezentujemy klientów przed Urzędami Skarbowymi oraz ZUS
 • Szkolimy pracowników naszych klientów
  (warto zapytać nas o promocje szkoleniowe dla klientów biura i o promocje na usługi biura dla uczestników naszych szkoleń)